Biznes

Magazyn celny — jakie powinien mieć cechy?

magazyn-celny

Magazyn celny to miejsce składowania ładunków, które pochodzą spoza obszaru Unii Europejskiej. Jego funkcjonowanie w świetle prawa powinno zostać zaakceptowane przez odpowiednie organy celno-skarbowe, które na bieżąco kontrolują przepływ towarów znajdujących się wewnątrz granic UE. Jego specyfika pozwala uniknąć opłat związanych z należnościami celnymi. Kiedy zatem warto skorzystać z możliwości oferowanych przez magazyn celny i jakie warunki powinien on spełniać, by móc składować w nim importowane towary?

Magazyn celny – dla kogo?

Tak zwane składy celne powstały z myślą o przedsiębiorcach, którzy na co dzień pozyskują ładunki spoza obszaru Unii Europejskiej. Ideą magazynów celnych jest ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów związanych z polityką celną. W praktyce oznacza to, że składy celne pozwalają na odroczenie kosztów związanych z cłem oraz podatkami związanymi z importowanymi towarami. W przypadku, gdy towar znajdujący się w składzie celnym będzie dopuszczany stopniowo do obiegu, wówczas przedsiębiorca może dzielić koszty bezpośrednio związane z podatkami, jak również wspomnianym wcześniej cłem. 

Korzystanie z magazynów celnych niesie zatem wiele wymiernych korzyści, które z punktu widzenia przedsiębiorcy pozwalają na zoptymalizowanie kosztów. Co ciekawe – w przypadku, gdy zakupiony towar ma zostać ponownie wyeksportowany do krajów spoza wspólnoty europejskiej – wówczas oznacza to dla przedsiębiorcy zwolnienie od konieczności uiszczania opłat związanych z kosztami celnymi. Warto także wiedzieć, że towar znajdujący się w magazynie celnym może zostać poddany procedurze naprawczej. Oznacza to, że w przypadku, gdy produkty znajdujące się w magazynie posiadają ewentualne braki w dokumentacji – przedsiębiorca zyskuje możliwość ich uzupełnienia w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Każdy magazyn celny zostaje poddany odpowiedniemu podziałowi – na tej płaszczyźnie wyróżnić można magazyny prywatne i publiczne. Publiczny skład celny to miejsce przeznaczone dla użytku kilku podmiotów gospodarczych. Przechowywanie towarów w tym miejscu odbywa się w formie tradycyjnej usługi o charakterze odpłatnym. W przypadku prywatnych magazynów celnych należy wspomnieć, że należą one do jednego podmiotu gospodarczego, który sprowadza towary w wyniku własnych celów importowych. 

Magazyn celny – ogólna charakterystyka i przeznaczenie

W świetle obowiązujących przepisów i norm prawnych magazyn celny zezwala na przeprowadzenie kilku operacji na składowanym towarze. Zalicza się do nich między innymi przeładowywanie, dzielenie towaru na mniejsze części, przycinanie, etykietowanie czy też pobieranie próbek w celu przeprowadzenia dalszych kontroli i analiz. Co ciekawe, towary znajdujące się w magazynie celnym nie posiadają ściśle określonego terminu składowania – wyjątkiem od reguły są towary, które ze względu na swoją specyfikację mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, a także oddziaływać negatywnie na środowisko. 

Co zatem oferują nowoczesne magazyny celne? 

Decydując się na skorzystanie z usług składów celnych zyskuje się profesjonalną obsługę towarów zarówno pod kątem prawnym, jak i magazynowym. Obsługa magazynu oferuje możliwość scalania towarów, w celu ich późniejszego wywozu z terytorium kraju, a także etykietowanie, przeładunek i oznaczanie ładunków poddanych akcyzie. Niezwykłą pomocą jest też doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców pod kątem handlowym i podatkowym. W ten sposób klient zyskuje fachowe i rzetelne wsparcie pozwalające na legalny obrót pozyskanymi towarami. Użytkownicy magazynów celnych zwracają także uwagę na możliwość  przewozu ładunku do państw Wspólnoty Europejskiej, pomijając konieczność rejestrowania towaru na polskim terytorium celnym.

Magazyny celne stanowią ogromną pomoc dla rodzimych przedsiębiorców. Chcąc pozyskać towar z kraju spoza Unii Europejskiej firma zyskuje kompleksową pomoc związaną z prawidłowym obrotem towaru w Polsce. Wybierając odpowiedni magazyn warto kierować się jego doświadczeniem i opiniami – w ten sposób zyskuje się sprawdzonego partnera w biznesie.

źródło: symlog.eu

Podobne artykuły
Biznes

Szybszy zwrot z inwestycji: Jak zakup używanej sprężarki może skrócić czas zwrotu z inwestycji w porównaniu z nowym sprzętem?

Biznes

Pomiar emisji i edukacja ekologiczna: Dlaczego jest to istotne dla społeczeństwa

Biznes

Przesyłki drobnicowe z Chin — jaki środek transportu wybrać?

Biznes

Logistyka a transport międzynarodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *