Biznes

Magazynowanie towarów wrażliwych – o czym pamiętać?

technologie-it-w-logistyce

Towary wrażliwe to kategoria produktów, które wymagają szczególnej troski nie tylko podczas transportu. Nieodpowiednie warunki magazynowania sprawiają, że szybko tracą na jakości, a w niektórych przypadkach stwarzają nawet zagrożenie dla ludzi i mienia. Jak należy je przechowywać? O czym pamiętać podczas magazynowania towarów wrażliwych?

Dlaczego odpowiednie magazynowanie towarów wrażliwych jest tak ważne?

Magazynowanie towarów wrażliwych to wymagające zadanie. Muszą być one przechowywane w ściśle określonych i stale kontrolowanych warunkach. Przekroczenie przyjętych norm może bowiem doprowadzić do groźnych konsekwencji. Niewłaściwie magazynowana żywność szybko się zepsuje, leki stracą swoją przydatność do użytku, a substancje chemiczne czy też materiały wybuchowe i łatwopalne będą stwarzać zagrożenie dla ludzi oraz mienia.

Odpowiednie magazynowanie towarów wrażliwych pozwala nie tylko zachować ich odpowiednią jakość, przydatność do użytku i bezpieczeństwo względem otoczenia, ale również nie naraża przedsiębiorcy na straty finansowe. Jak przechowywać towary wrażliwe? Na co warto zwrócić uwagę w szczególności?

Magazynowanie towarów wrażliwych – właściwe miejsce i warunki

Towary wrażliwe stanowią szeroką grupę produktów. Obejmują m.in. żywność, rośliny, leki, wyroby medyczne, nawozy rolnicze czy też paliwa. Każda z tych kategorii wymaga odmiennego traktowania. Minimalne warunki co do miejsca i sposobu magazynowania towarów wrażliwych określają przepisy prawa.

Na przykład świeża żywność musi być przechowywana w specjalnych chłodniach, które przez cały czas utrzymują określoną temperaturę i wilgotność powietrza. Natomiast wyroby medyczne należy trzymać w sterylnych, suchych miejscach, w taki sposób aby nie dotykały bezpośrednio ścian ani podłoża w miejscu składowania.

Co ważne, producent danego towaru może przyjąć bardziej restrykcyjne wymogi, niż wynika to z przepisów prawa. Zna on swoje wyroby najlepiej. Powinien więc mieć decydujący głos co do tego, jakie warunki są konieczne dla zachowania optymalnych parametrów produktu i jego jakości.

Infrastruktura i ludzie – jak zadbać o optymalne warunki przechowywania towarów wrażliwych?

Równie istotna jest infrastruktura. Bez odpowiednich regałów, palet, wózków widłowych czy też kontenerów chłodniczych trudno zadbać o właściwe warunki przechowywania i sprawną organizację działania magazynu. Dlatego obiekt musi być odpowiednio wyposażony.

Duże znaczenie ma doświadczony, odpowiednio przeszkolony personel. To on odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa, zajmuje się utrzymaniem czystości w magazynie, nadzoruje warunki panujące w chłodniach czy też optymalizuje procesy. Bez wykwalifikowanych pracowników opieka nad towarami wrażliwymi nie byłaby możliwa.

Magazynowanie towarów wrażliwych – czy można je powierzyć specjalistom?

Utrzymanie własnej powierzchni magazynowej przeznaczonej do przechowywania towarów wrażliwych to wymagające zadanie, zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym. Na szczęście na rynku istnieją firmy, które specjalizują się w magazynowaniu różnych kategorii produktów. Z powodzeniem możesz im powierzyć swoje wyroby lub surowce niezbędne do ich wykonania.

Zadbają oni nie tylko o odpowiednie warunki przechowywania, ale i sprawną organizację magazynu. Dzięki temu będziesz mieć łatwy dostęp do składowanych produktów (surowców). Obniży to koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i pozwoli zoptymalizować łańcuch dostaw, czego skutkiem będą wyższe zyski.

Towary wrażliwe wymagają szczególnej troski, nie tylko podczas transportu, ale i magazynowania. W przeciwnym razie nie tylko utracą swoją jakość, ale również mogą być groźne dla ludzi i mienia. Dlatego ich przechowywanie zgodnie z wymogami prawa i instrukcjami producenta jest tak istotne. Nie każdą firmę stać jednak na utrzymywanie własnej, specjalistycznej powierzchni magazynowej. Nic więc dziwnego, że profesjonalne usługi magazynowe cieszą się coraz większą popularnością. Rzetelny podmiot jest w stanie zadbać o przechowywane produkty jak o swoje własne.

źródło: toplogistic.pl

Podobne artykuły
Biznes

Szybszy zwrot z inwestycji: Jak zakup używanej sprężarki może skrócić czas zwrotu z inwestycji w porównaniu z nowym sprzętem?

Biznes

Pomiar emisji i edukacja ekologiczna: Dlaczego jest to istotne dla społeczeństwa

Biznes

Przesyłki drobnicowe z Chin — jaki środek transportu wybrać?

Biznes

Logistyka a transport międzynarodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *