Automaty dozujące

Oferujemy maszyny pakujące, pozwalające na odmierzanie gramatury wybranych produktów. W asortymencie dostępne są dozowniki objętościowe wykorzystywane do porcjowania materiałów sypkich, granulatów, nasion roślin strączkowych czy innych artykułów. Istnieje możliwość korzystania z automatów w trybie ręcznym oraz półautomatycznym, gdzie towary umieszczane są prosto w workach. Urządzenia zostały zróżnicowane pod kątem objętości pakowania, wydajności czy też wymiarów zewnętrznych. Zastosowanie znalazły w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz przemysłowej. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie łącze możliwe jest uzyskanie ich kompatybilności z innymi akcesoriami, jak np. wagi kontrolne. Tego typu rozwiązania są przydatne zwłaszcza w przypadku produktów o zmiennej gęstości.